רשות התחרות

קישורים מהירים

21/04/16
500969

נימוקי ההחלטה בדבר התנגדות למיזוג בין:
סלקום ישראל בע"מ לבין גולן טלקום בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
21/04/2016

הקובץ שהוטען שגוי