רשות התחרות

קישורים מהירים

19/11/18
501607

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על הגבלים עסקיים לבין: שופרסל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
19/11/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
שופרסל בע"מ