רשות התחרות

קישורים מהירים

27/10/16
501080

ה"ע 25574-08-16 הממונה על הגבלים עסקיים נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
27/10/2016
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ ואח'
גבינות משק - אחים מאיר בית-יצחק בע"מ
עו"ד צד א:
אנדרי ניקל; ליאור דגן-סנדז'בסקי
עו"ד צד ב:
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 25574-08-16