רשות התחרות

קישורים מהירים

14/11/16
501085

ה"ע 6480-11-16 רשות ההגבלים העסקיים נ' פאסט סורסינג בע"מ ואח'

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
14/11/2016
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ
פאסט סורסינג בע"מ
עו"ד צד א:
יונתן צויקל; ירדן מזרחי
עו"ד צד ב:
איתן אפשטיין
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 6480-11-16