רשות התחרות

קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

חוק המזון

חוק קידום התחרות בענף המזון, תשע"ד-2014 ("חוק המזון") נחקק במטרה להגביר את התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה, לשם הפחתת המחירים לצרכן. 

סימן א', פרק א' בחוק המזון עוסק בהסדרה של פעילות ספקים וקמעונאים וקובע שורה של איסורים על התנהגויות והסדרים שונים, אשר עלולים לחזק את מעמדם של ספקים או קמעונאים גדולים או להפחית את התחרות בין ספקים או בין קמעונאים.

סימן ב', פרק א' בחוק המזון עוסק בתחרות האזורית בתחום קמעונאות המזון ומוצרי הצריכה. בין היתר, נקבעו בסימן זה כללים המחייבים קמעונאים גדולים לקבל אישור מאת הממונה לפתיחה של חנות גדולה חדשה, באזור לגביו קיבלו הודעה בדבר אזור ביקוש, כמשמעו בסעיף 16 לחוק המזון. בהתאם להוראות חוק המזון, הודעה בדבר אזורי ביקוש תימסר לקמעונאי גדול אשר "השיעור המחושב" של חנויותיו באותו אזור ביקוש עולה על 30 אחוז.

פרק ב' בחוק המזון עוסק בהוראות "שקיפות מחירים", וקובע חובת פרסום מחירים לצרכן בחנויות של קמעונאים גדולים. הגוף האמון על יישום הוראות אלה הוא הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה והתעשיה.

 

חוק המזון  - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום

החלטות בבקשות לפתיחת חנות גדולה

11/02/19
501630
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

החלטות פטור


501667
07/07/19

רשימות


26/05/19

רשימות


26/05/19

החלטות בבקשות לפתיחת חנות גדולה


501630
11/02/19

הודעות


29/01/19