רשות התחרות

קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

שאלות ותשובות בעניין חוק המזון

שאלות ותשובות – חוק המזון

(נוסח מעודכן מיום 5 בינואר 2015)

במסגרת היערכות ליישום הוראות חוק לקידום תחרות בענף המזון, התשע״ד-2014 (״חוק המזון״), להלן דף ״שאלות ותשובות״, ובו התייחסות הרשות לשאלות נפוצות בנוגע להוראות חוק המזון ויישומו.

בנוגע ליישום ופרשנות חוק המזון ניתן לפנות באמצעות דוא"ל לעו׳ד צחי ברקוביץ'.

המידע שלהלן נועד לספק הנחיה כללית בדבר מדיניותה של רשות ההגבלים העסקיים באשר לעניינים שונים המתעוררים אגב יישום חוק המזון ובנוגע לפרשנותו.

אין בהנחיה זו משום תחליף לייעוץ משפטי ואין בה כדי לגרוע, לשנות או לבטל מן האמור בחוק המזון או בתקנות שהותקנו מכוחו.

האמור בשאלות ותשובות מתייחס לפעולות שננקטות במהלך העסקים הרגיל ואין באמור בהן כדי להתיר כל פעילות הפוגעת בתכליות חוק המזון.

הנוסח העדכני של הנחיה זו, הוא זה המתפרסם באותה עת באתר האינטרנט של רשות ההגבלים העסקיים.

 

 

 

 

שאלות ותשובות בעניין חוק המזון - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |